IDEJNO REŠENJE SISTEMA ZA DEZINFEKCIJU KVAKA NA VRATIMA, RUKOHVATA NA STEPENIŠTU I JAVNOM PREVOZU I PULTOVA ZA HRANU I PLACANJA 

1.UVOD

Predmet ove prijave je proizvod koji se montira na kvake na vratima, rukohvatima na stepeništu i javnom prevozu, odnosno ispred i iza pultova za prodaju hrane i vršenja placanja u cilju dezinfekcije i sprecavanja širenja virusa i bacila koji se zadržavaju i tako prenose sa coveka na coveka (transmisija).

U vezi sa aktuelnim dogadajima , u vreme pandemije COVID-19 jako je važno da se održi normalan život gradana ali je još važnije da se spreci prenošenje virusa i širenje zaraze medu stanovništvom.

Istraživanja koje su izvršile razne zdravstvene organizacije, ukljucujuci i svetsku zdravstvenu organizaciju SZO, jasno govore da su upravo mesta i predmeti ???? su optereceni velikom frakfencijom ljudi, najrizicniji za prenošenje infekcije.

2. PRINCIP RADA

Ovaj sistem se sastoji od nekoliko delova:

-navlaka

-boca sa dezinfekcionim sredstvom

-mehanizam za pricvršcivanje

To je sundjerasta navlaka koja se montira na kvake, rukohvate i barijere u vidu „rol barova“, koji se montiraju ispred i iza mesta na kojima se vrši prodaja hrane i placanje.

Za kvake i krace površine koje se štite, ovaj proizvod je slican plasticnim, silikonskim navlakama koje se montiraju na krajevima kormana biciklova i motorcikala. Na donjoj strani, na pocetku, nalazi se sistem za pricvršcivanje, a na gornjoj strani, na pocetku, nalazi se konusni otvor sa navojem (matica) za pricvršcivanje plasticne boce sa dezinfekcionim sredstvom. To je standardni JUS navoj za plasticne boce, koraka 3mm.

Za rukohvate, rol barove i duže povrsine koje štitimo, princip rada je isti, samo se sistem za pricvršcivanje nalazi na svakih 500mm i postoji više konusnih otvora sa navojem (matica), za pricvršcivanje plasticnih boca sa sredstvom za dezinfekciju.

Sunderasta navlaka je ustvari rezervoar za dezinfekcionu tecnost, sa unutrašnje strane cevi nalazi se vodonepropusan sloj, koji služi da ne bi smo oštetili materijal, od kog su napravljeni rukohvati ili kvake.Sa spoljne strane se nalazi vodopropusni sloj, koji pod pritiskom šake i prstiju propusta samo mali sloj tecnosti i tom prilikom vrši dezinfekciju ruku.

3.PRAKTICNA PRIMENA

Sundjerasta navlaka služi kao razarvoar u kom se nalazi dezinfekciona tecnost i kada se otvaraju ili zatvaraju vrata, dok se putnici pridržavaju držeci se za rukohvate u javnom prevozu (autobus, tramvaj, trolejbus, voz, metro ...) šake su u kontaktu sa dezinfekcionim sredstvom i prakticno se na tom mestu završava transmisija virusa.

Kod „rol barova“, koji se nalaze ispred i iza pultova za prodaju hrane i placanje, princip se sastoji da korisnik usluge (placanje racuna, podizanje dokumenata, placanje hrane, ...) sprema novac u ruke, hvata rukohvat „rol bara“, pa novac daje vršiocu usluge. Vršioc usluge (referent u javnim ustanovama, medicinska sestra u Bolnici, prodavac hrane na kasi u pekari, velikim ili malim diskontima ili prodavnici) rukama hvata „rol bar“, uzima novac ili dokument od korisnika usluge (stranke) i tako ga dezinfikuje.

Kod transvera od vršioca usluge ka korisniku usluge, princip je suprotan, vršilac usluge uzima dokument, hranu ili kusur namenjen korisniku usluga, hvata „rol bar“ i na taj nacin vrši dezinfekciju ruku, pa urucuje korisniku usluga.

4.NAPOMENE ZA KORIŠCENJE

Prilikom odabira sistema treba voditi racuna o broju ljudi koji ce koristiti ovaj sistem. Odnosno, kolika je projektovana i stvarna frakvencija korisnika.

Na osnovu toga se i vrši odabir velicine boce za dezinfekciju, odnosno njene zapremine.

Ovaj sistem zaštite je takav da nema potrebe za zaštitnim rukavicama i potrebno je da svi koristimo da bi efekat bio što bolji.

Slika 1. Kvake za vrata za kuce i stanove

             

Slika 2. Rukohvati u zgradama

Slika 3. Rukohvati u javnom prevozu

Slika 4. Boca za sredstvo za dezinfekciju