Kontakt

Nikola Nikolic
Maršala Tita 44
23262 Tomaševac
069/ 13.7.1970

roker70@gmail.com

Roden sam 13.7.1970, u Zrenjaninu.Tu sam završio i Osnovnu školu “Uroš Predic”. Posle toga i srednju mašinsku školu “Vasa Jankov”, u Zrenjaninu. Sledi Viša i Visoka Tehnicka Strucna škola, smer: proizvodno mašinstvo, gde sam i specijalizirao “Primenu Informacionih tehnologija u mašinstvu”. Prelazim na Tehnicki fakultet “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu. Diplomski:”Primena mobilnih tehnologija u elektronskom poslovanju”. Master rad mi je licni patent, “Nepovratni ventil u vodomeru”. U toku su doktorske studije, teza mi je isto patent: “Licna karta automobila - CAR ID”.


Izlagao sam na Sajmovima tehnike i Tesla Festu, u Beogradu i Novom Sadu. Dobitnik sam nekoliko medalja.

Mesto prebivališta: Tomaševac, M.Tita 44

Lokacija: